روز ملی چین

September 25, 2021

 

برای جشن روز ملی چین ، کارخانه (Zhengzhou New Century Digital Technology Co.) از 1 اکتبر تا 5 اکتبر 5 روز تعطیلات دارد.پس از شروع کار پس از تعطیلات ، پیام شما پاسخ داده می شود.
با تشکر.